دکا
پرینت
  • فروش
  • تجهیزات هوشمند ساختمانی

تجهیزات هوشمند ساختمانی


شیرهای کنترلی سه و دو راهه رزوه دار :


شرکت سازنده

مدل قطعه

سایز

KVS

قیمت

تصویر قطعه

SIEMENS

VXG44.20-6.3

20 mm

6.3m3/h

 

 

SIEMENS

VXG44.25-10

25 mm

10m3/h

 

SIEMENS

VXG44.32-16

32 mm

16m3/h

 

SIEMENS

VXG44.40-25

40 mm

25m3/h