دکا
پرینت

ترموستات آنالوگ فن کوئل

 

مدل : LX-Thermostat-FCU-2PA

برند : LONIX

مشخصات فنی : کنترل سه دور بصورت دستی

تغییر وضعیت گرمایش وسرمایش بصورت دستی

تنظیمات رنج دمایی 10…30C˚ با ولتاژ ورودی 220 VAC

وضعیت کالا : موجود میباشد

قیمت : 390/000 ریال

                                                                                                     


ترموستات دیجیتال فن کوئل


مدل : 2.RDF310

برند : SIEMENS

مشخصات فنی : کنترل سه دور بصورت دستی و اتوماتیک

تغییر وضعیت گرمایش وسرمایش بصورت اتوماتیک

تنظیمات رنج دمایی 5…40C˚ با ولتاژ ورودی 220 VAC

کنترل شیر برقی بصورت on/off

وضعیت کالا : موجود میباشد

قیمت : 2/400/000 ریال 

                                                                                                       
 

مدل : LX-Thermostat-FCU-LCD-L

برند : LONIX

مشخصات فنی : کنترل سه دور بصورت دستی و اتوماتیک

تغییر وضعیت گرمایش وسرمایش بصورت اتوماتیک

تنظیمات رنج دمایی 5…35C˚ با ولتاژ ورودی 220 VAC

کنترل شیر برقی بصورت on/off

وضعیت کالا : موجود میباشد

قیمت : 1/200/000 ریال