دکا
  • English (English)

مقالات

کد: 2 تاریخ انتشار: 1396/9/14
آشنایی با سیستم BMS
آشنایی با سیستم BMS
نقش سيستم مديريت ساختمان (BMS) در بهينه سازي مصرف انرژي وكاهش هزينه هاي راهبري و نگهداري در تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان امروزه سيستم مديريت ساختمان BMS نقش بسيار مهمي را دركنترل فني ، مديريتي وهزينه اي تاسيسات ساختمان بعهده دارد. مزاياي اين كنترل در نيل به اهداف زير خلاصه ميشود : صرف...

کد: 1 تاریخ انتشار: 1396/9/1
سیستم کنترل تردد
سیستم کنترل تردد
مقدمه کنترل تردد یکی از سیستم های امنیتی ساختمان می باشد که برای ورود وخروج افراد در بخشهای مختلف طراحی گردیده . این سیستم را می توان برروی انواع درب ، راه بند ، گیت و آسانسور نصب کرد . به کمک این سیستم می توان تردد پرسنل را مدیریت نمود و یا برای هر یک از قسمتها محدودیت ترددی تعریف نمود. سی...